اپیزودهای رادیو روغن حبه‌ی انگور از ابتدا تا همین لحظه رایگان بوده‌اند و خواهند بود. اما شما برای حمایت از انتشار مداوم و با کیفیت رادیو روغن حبه‌ی انگور می‌توانید آن را خرید اختیاری کنید. ۴ گزینه برای شما در نظر گرفته شده است. یکی از آن‌ها را درصورت تمایل انتخاب کنید و حامی رادیوی کوچک ما باشید.

فصل اول | قسمت دوازدهم

شنگول، منگول، روغن حبه‌ی انگور

ویژه‌برنامه‌ی روز جهانی کودک
کلکسیونی از خاطرات کودکی شما / با قصه‌های مجید و رنگین‌کمان و خواهران غریب و خونه‌ی مادربزرگه و ده‌ها خاطره‌ی دیگر
سردبیر مهمان: شهرزاد بهشتیان
اجرا: فواد خاک‌نژاد، هایده رییس‌زاده
عکس: فواد خاک‌نژاد | مجموعه‌ی تهران، پشت پرده.