کتاب‌های صوتی

این‌جا محلی برای دریافت کتاب‌های صوتی رادیو روغن حبه‌ی انگور است. کتاب‌هایی که در کنار اپیزودهای معمول رادیو، گاه و بی‌گاه منتشر می‌شوند.