زنده در دانشگاه علامه

رادیو روغن حبه‌ی انگور در ادامه‌ی اجراهای زنده‌اش پس از اجرا در دانشگاه هنرهای زیبای تهران، پنجم اردی‌بهشت ماه در دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران اجرا کرد. این اجرا به دعوت «کانون گویندگی و اجرا»ی این دانشگاه برگزار شد و در آن فواد و سرهرمس مارانا در غیاب هایده که به دلیل بیماری قلبی نتوانست در این اجرا حاضر شود به اجرای زنده‌ی رادیویی پرداختند. بیش از سیصدنفر این اجرای زنده‌ را از نزدیک تماشا کردند. بخشی از اجرای سرهرمس مارانا و فواد از نمایش‌نامه‌ی ژستن ممنوع اثر شل سیلورستاین را در ادامه می‌بینید. 

ژستن ممنوع شل سیلورستاین فواد، سرهرمس مارانا دانشگاه علامه طباطبایی

A video posted by Radio Roghan Habbeh Angoor (@radioangoor) on